VÜR´M HUUS DO BLÖS D´R WIND
Musik: Bläck Fööss
Text: H. Knipp
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1985


1. Doheim do läuf alles bestens.
Jede Daach jeit wie immer singe Jang.
De Pänz sin uns Hoffnung,
weil ihr Laache noch stemmp.
Doch vür'm Huus do blös d'r Wind.
Vür'm Huus do blös d'r Wind.

2. Öm sechs muß d'r Vatter zor Arbeit,
öm aach jon de Pänz en de Schull.
Em Radio singk einer vum Jlöck,
dat hä jrad fingk,
doch vür'm Huus do blös d'r Wind.
Vür'm Huus do blös d'r Wind.

3. De Mamm hält uns Famillich zesamme,
wenn jet es, de Mamm weiß immer Rot.
Se freut sich op dä Daach,
wemmer all zesamme sin.
Doch vür'm Huus do blös d'r Wind.
Vür'm Huus do blös d'r Wind.

4. Dä Baum en unserem Jade
drät dis Johr su vill wie noch nie.
Doch wat es met morje,
wä weiß, wat et brängk?
Denn vür'm Huus do blös d'r Wind.
Vür'm Huus do blös d'r Wind.

5. Vun fän un noh künden Jlocke
des Sonndaachs vum Fredde op d'r Welt.
D'r Pastur predich Demut
de Jemeinde, die singk.
Doch vür'm Huus do blös d'r Wind.
Vür'm Huus do blös d'r Wind.
Doch vür'm Huus do blös d'r Wind.
Vür'm Huus do blös d'r Wind.

© BLÄCK FÖÖSS