PÄNZ PÄNZ PÄNZ
Musik: eil Young
Text: Neil Young; Kölscher Spezialtext: Bläck Fööss


1. Spille mer em Hus oder och em Keller,
et es janz ejal, wie mer et mät.
Ob mer sich no zänk oder leis deit schwade,
kütt dann janz bestemmp einer dä sät:

Refrain:
Pänz, Pänz, wo mer jeit un steit
nur Pänz Pänz Pänz!
Maat üch fott, he hat ehr nix verlore,
ihr verdammte Pänz,
ihr verdammte Pänz!

2. Spille mer em Park en d'r Jrönanlage,
schmieße decke Stein en d'r Rhing eren.
Jo do bruche mer jar nit lang zo waade,
un et kütt vun bovven widder die Stemm.

Refrain:
Pänz Pänz wo mer jeit un steit...

3. Eimol em Johr ävver es et anders,
wenn d'r Papp d'r Hellije Mann mät.
Dann sin mir die leevste Pänz op Ääde,
un et jitt kei Minsch, dä zo uns sät:

Refrain:
Pänz Pänz wo mer jeit un steit...
Dreckelije Pänz!
© BLÄCK FÖÖSS