MORJE MORJE
Musik: Rolly Brings
Text: Rolly Brings
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1982


Intro:
Ding Sorje sin och ming Sorje,
du un ich, mer han et selve Leid
Mi Morje es och di Morje,
nu saach mer ens,
woröm mer nit zesamme schwade
un nit zesammehalde deit.

1. Ich setz en d'r 5, ben möd un kapott,
dä Türk nevve mir luurt jradus.
Ens koot anjeluurt, dann bleck jederein fott
Wat hä denk, hätt ich jän jewoß.
Ich han Angs vür däm neue Raketejedöns
un wat uns Rejierung do mät.
Denn wenn et he knallt, wor alles ömesöns.
Ob dä Türk dat bejreffen hät?
Ich will nit, dat he en Atomsonn opjeit
un d'r Knochemann uns all beienein kritt.
Ich will nit, dat he ne Atompilz ens steit
un för uns et kei Morje mih jitt.
Uns Morje vun dem ald zick dausende Johr
de Minsche jedräump han - wie mir.
Wemmer hück jet dran dun, dann weed et wohr.
Unse Fridde jehöht mir un dir.

Refrain:
Morje, morje, morje, morje,
morje wemmer hück jet dun
Morje, morje, morje, morje,
wenn du un ich zesammeston

2. Ich setz och en d'r 5, ich setz nevven dir
ben möd vun d'r Arbeit, wie du.
Och ich han ding Angs, jläuv et mir.
Die Rakete, die kläue ming Rauh.
Ich well nit maloch han ömesöns all die Johr
fän vun ze Hus he bei üch.
Ich well heim en mi Dorf, wo als Panz ich wor
wo d'r Stöpp üvver de Felder flüch.
Well setze ungerm Platanebaum
unger dem mingen Urjroß ald soß,
well levve vum friedliche Levve dä Draum
mem Enkelche op mingem Schuß.

Özgürlük ve bariş (Freiheit und Frieden-)
Tüm insanların (Für alle Menschen)
Özlemi - olacak (Wird diese Sehnsucht)
Yarınlarda (Morgen wahr werden)

Refrain:
Yarınlarda, yarınlarda
Eğer biz bugün birşeyler yaparsak
Yarınlarda, yarınlarda
Eğer biz bugün birşeyler yaparsak

Refrain:
Morje, morje, morje, morje…(Text in Klammern ist nur Übersetzung, wird nicht gesungen)
© BLÄCK FÖÖSS