MIR KLÄÄVE AM LÄÄVE
Musik: trad.
Text: Bläck Fööss
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1984


1. Wenn mer morje kei Bier mih kritt, weil et kei Wasser jitt,
wenn et morje kei Fleisch mih met Ääpele jöv,
dat wör e Verhängnis, wör wie em Jefängnis,
d'r Anfang vum Eng, doch met uns läuf dat nit.

Refrain:
Denn mir Kölsche, mir klääve, wie d'r Düvel am Lääve.
Uns Kölsche nimmp keiner - ejal wat och weed,
dä Spaß für ze laache, dä Bock jet ze maache.
Mir klääve am Lääve, uns kritt keiner klein.

2. Wenn ihr meint, dat dä janzen Dreck Platz do am Himmel hätt,
wenn ihr meint, unsre Bösch wör noch kräftich jenoch,
dann doot noch jet schwade, e paar Jöhrcher waade,
dat mät nix, ihr schafft et, nur uns schafft ihr nie.

Refrain:
Denn mir Kölsche, mir klääve, wie d'r Düvel am Lääve…

3. Un wenn ihr meint, dat et sech‘rer wöd, wemmer jet rüsten deit,
wenn ihr meint, wä am lauteste schreit, wör em Räch,
dann haut üch de Köpp en, domet mer üch loß sin,
denn ohne üch kumme mer vill besser zeräch.

Refrain:
Denn mir Kölsche, mir klääve, wie d'r Düvel am Lääve…

4. Un wenn irjendwer sät, für uns Äd wör et längs ze spät,
un wenn irjendwer meint, et wör alles am Eng,
dann doot üch verschanze, doch jläuvt uns, mer pflanze
noch hück e jung Bäumche met Woozele en.

Refrain:
Denn mir Kölsche, mir klääve, wie d'r Düvel am Lääve…

© BLÄCK FÖÖSS