KAFFEEBUD
Musik: Bläck Fööss
Text: R. Hömig
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1978


1. Diensdachs, Mettwochs, Donnersdachs, Friedachs,
morjens halver zehn
Do kummen se vun d'r Baustell anjerannt.
Schreiner, Pützer, Mürer un de Büggele vun d'r Poss
un sujar dä decke Schupo vun d'r Eck.

Refrain:
Un dann ston se en d'r Kaffeebud
un schödden sich dä Kaffee en d'r Kopp.
Jeder lis en singer Zeidung röm
Jeder deut sich noch e Brütche ren
Op eimol weed de Schnüß jeschwad
Dä Pützer hät zo vill jesat
Do han se jlich dä jrößte Zoff - Hurra -

2. Do Jipsjeseech, do Weihnachtsmann,
do wells Ahnung vum Foßball han
sät do dä Blöh un lach sich halv kapott
do schalt sich och dä Mürer en,
meint: Hau dem Käl doch eine ren
Un klopp däm Blöh sing Zeidung op d'r Kopp.

Refrain:
Un su ston se en d'r Kaffeebud
un schödden sich dä Kaffee en d'r Kopp.
Dovun weed die Pump dann janz schön flott
Jeder deut sich noch e Brütche ren
Op eimol es d'r Düvel los
Un och dä Büggel vun d'r Poss
Dä misch sich jetz met en un schreit - Hurra -

3. Dä Pützer jo dä es nit domm
un beech dem Blöh dä Löffel kromm
Un schödd im dann dä Kaffee en de Mötz
Dä Mürer deit jet Milch dobei
un kritt jetz för die Schweinerei
Vum Possmann Zucker hinger de Brell jespretz.

4. Die Kaffeemam bröllt: Jetz es Schluß,
maat ühr Sauerei zo Hus.
Un brängk dem Blöh ne Lappe för sing Mötz.
Die Junge luren sich koot an
un jevven sich su langsam dran
bes alles widder blänk un sauber bletz.

Refrain:
Jo su ston se en d'r Kaffeebud
un kloppen sich dä Kaffee en d'r Kopp
Bes se sich dann endlich einig sin
Jeder driht sich noch e Brütche ren
Die Fröhstöckspaus es jlich am Eng
Die Junge jevven sich de Häng
"Dann maat et jot bes morje halver zehn!"

Un dann ston se en d'r Kaffeebud…
© BLÄCK FÖÖSS