DRAUMNAACH EM JÖZENICH
Draumnaach em Jözenich

He ston ich, ben fädich un wat op dich
Schatzi, wat mäs du su lang
Es jet maach vürran, et Taxi es ald do
dinge Reißverschluß krijen ich om Röcksetz noch zo!

Ungen em Foyer steit die Fottfollee un es am schwade
ohne Zwang beim Orjelklang, Sektempfang am Notausjang
un jeder well he schnell si Jläsje Saff han.
Eimol ens he dren, he kanns de se all sin, die Kräm vun Kölle.
Eets de Trepp erop, dann ston für uns de Dürre op
ich möch met dir hück Naach op Wolke schwevve.

Lor ens, se sin am danze
nä es dat herrlich, un all dat Leech
sühs do dat lange Kleid do,
sin dem sing Zäng do nit e Jedeech.

Draumnaach, Draumnaach em Jözenich
Draumnaach, Draumnaach für dich un mich
dat es die Draumnaach,
Draumnaach bei Kääzeleech
och jing die Naach für dich un mich
doch nie vorbei.

He es unsere Desch, mir bestelle Fürst Metternich,
dann dummer danze.
Ich hevv dich en de Himmel ren
well dis Naach nur jlöcklich sin.
Nur ich un do, mach ding Auge zo.

Lor ens, dä do jrad usrötsch
un zweimol optitsch, do ungerm Desch.
Saach ens, wor dä nit domols
ens en dä Sendung: "Ich stelle mich".

Draumnaach, Draumnaach em Jözenich...

© BLÄCK FÖÖSS