BEI UNS DOHEIM
Musik: Bläck Fööss
Text: Bläck Fööss
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH


1. Ich weiß noch als ich kleiner wor,
do komen ming Eldere off it klor.
Se däten sich zänke,
un manchmol och kränke,
doch jing et mihstens nur öm Jeld.
Un eimol wor et schon su schlemm,
dat ming Mutter an ze kriesche fing.
Doch dann dät se laache.
Wat sollt se och maache?
Se nohm mich op d'r Ärm un sat:
Refrain:
Bei uns doheim,
do es alles klor.
Dat es un bliev,
wie et schon immer wor.
Hammer och ens Brassel
jeit dat keine Minsch jet an.
Mer kumme schon zeräch,
bei uns doheim.

2. Jing ich met sechzehn Ovends rus,
kom ich mihstens vill ze spät noh Hus.
De Mamm kunnt nit schlofe,
un d‘r Papp wullt mich strofe.
Dann sat se, bes doch nit esu streng.
Hück sin die zwei allein doheim.
Mir Pänz sin jroß un ston op eijene Bein.
Manchmol kummen se froge:
"Es och alles em Klore?"
Dann pack ich mir ming Mamm un sach:

Refrain:
Bei uns doheim...
Hammer och ens Brassel
jeit dat keine Minsch jet an.
Mer kumme schon zeräch,
bei uns doheim.
© BLÄCK FÖÖSS