ALLES FÜR DIE LIEBE
Text + Musik: Bläck Fööss
Verlag: Manuskript

M'r jeit bei Rut nit üvver de Stroß,
un bohrt beim Zahnarz nit en d'r Nas.
M'r fährt mem Fahrrad nit op d'r Autobahn,
un pack om Maat sämtliche Äppel an.

M'r säät des Morjens nit "Jode Naach",
un läuf freihändig üvver et Daach.
M'r schmieß em Auto kein Zijarette fott,
wat m'r all nit deit, leever Jott.

Doch wat deit m'r nit
alles für die Liebe,
alles für die Liebe
un e bessje Jlöck.
Jo, wat deit m'r nit
alles für die Liebe?
Wenn de se jefungen häs,
dann halt se och joot fess.

M'r läuf däm Nohber nit üvver't Jras,
hält en Kaninche nit für ne Has'.
M'r molt kein Ostereier en d'r Weihnachtszick
un kritt et Kribbeln em Buch nit noh Hus jeschick.

M'r fährt nur selten schwatz met d'r Bahn,
un hät em Auto keine em Kahn.
Du weets erwisch un schon es d'r Lappe fott,
wat m'r all nit deit, leever Jott.

Doch wat deit m'r nit
alles für die Liebe,
alles für die Liebe
un e bessje Jlöck.
Jo, wat deit m'r nit
alles für die Liebe?
Wenn de se jefungen häs,
dann halt se och joot fess.

Bes de ärm oder häs de vill Jeld,
et jitt nix, wat einfach su vum Himmel fällt.
Wells de jeden Daach e Stöck Sunn,
jo, do muss de och jet dofür dun.

Doch wat deit m'r nit
alles für die Liebe,
alles für die Liebe
un e bessje Jlöck.
Jo, wat deit m'r nit
alles für die Liebe?
Wenn de se jefungen häs,
dann halt se och joot fess.
Wenn de se jefungen häs,
dann halt se och joot fess.
© BLÄCK FÖÖSS