FIERDAACH

Musik & Text: U. Baronowsky, Bläck Fööss

1.
Dä Hahn kräht: „Alaaf“
Hück hammer Fierdaach
Erus us de Feddere
Denn Hück, do jeiht et af

Die Pluute anjetrocke
En Mötz op die Locke
Flöck lossjetrocke
Do hür ich se vun Fään

Ref.
Hück lit et Jlöck wie Kamelle op d‘r Stross
Dat et do lit - dat jläuvs de nit
Hück lit et Jlöck wie Kamelle op d‘r Stross
Hev et op un nemm et met
Et rüch wie Strüssjer en d‘r Nas
Es söß wie Schokolad
Et klingk noh Fasteleer
Jung, es dat lang her
Wie e Bützje op de Schnüss
Wie lecker dat doch es
Hück han mir ’ne Fierdaach

2.
De Bloskapell, vürrenan
Die blös, su laut se kann
Die Wage staats parat jemaat
Do wulle mer janz noh dran

E Stöck vum Jlöck ze kreje
Do deit et sech dröm drihe
Wie Rään, Kamelle fleje
Mer klävve am Fasteleer

Ref.
Hück lit et Jlöck wie Kamelle op d‘r Stross
Dat et do lit - dat jläuvs de nit
Hück lit et Jlöck wie Kamelle op d‘r Stross
Hev et op un nemm et met
Et rüch wie Strüssjer en d‘r Nas
Es söß wie Schokolad
Et klingk noh Fasteleer
Jung, es dat lang her
Wie e Bützje op de Schnüss
Wie lecker dat doch es
Hück han mir ’ne Fierdaach

C-Teil
Et Jöck, dat es e jeckich Ding
Wemmer et sök, mer et nit fingk Et lit vür dinger Nas, luur doch ens hin
Un pack et en

Ref.
Hück lit et Jlöck wie Kamelle op d‘r Stross
Dat et do lit - dat jläuvs de nit
Hück lit et Jlöck wie Kamelle op d‘r Stross
Hev et op un nemm et met
Et rüch wie Strüssjer en d‘r Nas
Es söß wie Schokolad
Et klingk noh Fasteleer
Jung, es dat lang her
Wie e Bützje op de Schnüss
Wie lecker dat doch es
Hück han mir ’ne Fierdaach


© BLÄCK FÖÖSS