EN D'R WEETSCHAFF OP D'R ECK
Musik: Bläck Fööss
Text: Bläck Fööss
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1977


1. Jon ich des Sonndachs morjens erus
schängk mich ming Frau des Morjens schon us.
Se kann un will dat janit verston
un sät: „Muß du schon en de Weetschaff jon?"
Ich sach jo, se sät nä
Ich sach jo, se sät nä
Ich sach jo, se sät nä
Ich sach jo, nä, jo, nä, jo, nä, jo

Refrain:
Ejal wat ich och maach'
Bei uns doheim do krij ich niemols räch
Dobei jon ich doch wirklich wo et jeit
nur jedem Krach us dem Wäch
Ich han schon alles möchliche probeet,
et hät doch keine Zweck
Dröm jon ich hück och widder
still un heimlich
en mi klei Versteck –
En de Weetschaff op d'r Eck.

2. Un kumm ich dann des Meddachs noh Hus
sät sei zu mir: „Wie sühs do dann us?
Ich jläuv du häs ald widder jenoch
un vill ze vill Zerette jerauch!"
Ich sach nä, se sät jo
Ich sach nä, se sät jo
Ich sach nä, se sät jo
Ich sach nä, jo, nä, jo, nä, jo, nä

Refrain:
Ejal wat ich och maach'...

3. Un Ovends setze mir vör d'r Kess
weil Ovends immer Fernsehtime es
Se sät: „Hück kütt d'r Rudi Carell!"
Ich sach: „Ich lur dat Fußballspell!"
Se sät nä, ich sach jo...
Se sät nä, jo, nä, jo, nä, jo, nä
© BLÄCK FÖÖSS