MIR KÖLSCHE
Musik: Bläck Fööss, R. Hömig, R. Gusovius
Text: Bläck Fööss, R. Hömig, R. Gusovius
Verlag: Moeve-Musik
Jahr: 1994


1. Mir Kölsche krijen flöck nen decken Hals,
mir Kölsche sagen leever wie wie als.
Mir Kölsche fressen jeden Daach en Flönz,
mir han d'r FC Kölle, wat dann söns.
Mir Kölsche ston bes morjens an d'r Thek,
mir Kölsche maache Deckele beim Weet.
Mir Kölsche lossen keiner dran,
mir Kölsche, mir han Spetzebötzjer an.

Refrain:
Mir Kölsche, mir Kölsche
mir Kölsche han mit jarnix jet am Hoot,
dröm jeit et uns Kölsche
och immer immer immer widder joot.

2. Mir Kölsche fahren met d'r KVB,
manchmol och mem Müllemer Bötche.
Mir Kölsche, mir sin Mädche un och Junge,
mir Kölsche sin dem Herrjott joot jelunge.
Mir Kölsche han d'r längste Desch d'r Welt,
Fastelovend weed de decke Trumm jespillt.
Mir lossen d'r Dom am Bahnhof ston,
un däten ze Foß noh Kölle jon.

Refrain:
Mir Kölsche, mir Kölsche...
Mir Kölsche, mir Kölsche
mir Kölsche han die schönste Stadt am Rhing,
un doröm han mir Kölsche
em Hätze immer immer widder Sonnesching.

C-Teil:
Kayjass, Köbes, Kölsch, Kamelle,
Kallendresser, Halven Hahn,
de Hauptsach es, et Hätz es joot,
nur dodrop kütt et an.

Refrain:
Mir Kölsche, mir Kölsche...
Mir Kölsche, mir Kölsche
mir Kölsche han die schönste Stadt am Rhing,
un doröm han mir Kölsche
em Hätze immer immer widder Sonnesching.

Dreimol Kölle Alaaf –

© BLÄCK FÖÖSS