SCHÖNE BESCHERUNG
Musik: Bläck Fööss
Text: H. Knipp
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1985


1. De Pänz dürfen ren, et Kreßkind wor do,
se singen e Leed, su wie jedes Johr.
D'r Tannebaum brennt, et Feß fängk jetz an,
et schöns' wat m‘r han, wä hängk do nit dran?
D'r Ühm drink e Schnäpsje un weed joot jesennt.
De Katz litt om Stohl, ich jläuve, die pennt.
De Oma hält sich an d'r Eierlikör.
Et Weihnachtsjedeech drät et Ännche jrad vür.

Refrain:
Schöne Bescherung, eimol em Johr.
Schöne Bescherung, un all sin se do - eja -
Loß mer jet singe, Oma fang an
Eja - eja - eja - eja

2. D'r Ühm, dä hät Spaß, si Äujelche jlänz.
Hä sät: Lur ens, wie brav se spille, uns Pänz.
D'r Hungk käut am Knoche, dä fingke su schön,
un piss us Versin en de Steckdos eren.
Klein-Willi probeet jrad sing Ieserbahn us.
Ännche weed neidisch un mät se im us.
Willi kritt Woot, will Ännche jrad schlon,
do sühte de Krepp unger‘m Tannebaum ston.

Refrain:
Schöne Bescherung, eimol em Johr...

3. De Katz unbemerk jeit hösch en de Köch,
un hät ens jelot, wat do su jot rüch.
De Mamm kütt eren un bröllt laut vür Schreck,
se süht, wie de Katz jrad d‘r Puter afleck.
D'r Ühm sät janz leis, jetz han ich jenoch.
Hä lurt stief jradus un hält sich d'r Buch,
d'r Papp sät, woröm dann, et fängk doch eets an
do kipp unse Ühm met d'r Fläsch en de Tann.

Refrain:
Schöne Bescherung, eimol em Johr...

© BLÄCK FÖÖSS